Nasveti

Recikliranje, zero waste in upcycle – vodič skozi trajnostne koncepte

Znotraj koncepta trajnosti in varovanja okolja lahko pogosto zasledimo izraze, kot so recikliranje, ekološko učinkovito ali eco-efficienct, zero waste in low-impact. Ali poznate pravi pomen omenjenih izrazov? 

Za boljše razumevanje bomo najpogostejše izraze v nadaljevanju posebej predstavili in obrazložili njihov pomen.

Koncept recikliranja

Verjetno najpogosteje uporabljen izraz, ki se uporablja v povezavi z idejo trajnosti in varovanja okolja. Recikliranje predstavlja ločevanje odpadkov z namenom, da bodo ti materiali lahko nekoč ponovno uporabljeni za nove predmete ali embalaže.

Koncept recikliranja je dober prvi korak k ohranjanju okolja, a vsekakor predlagamo, da v vaš življenjski stil vpeljete recikliranje skupaj s še kakšnim drugim konceptom ravnanja z odpadki.

V hierarhiji ravnanja z odpadki (po Waste Framework Directive) se recikliranje pojavlja precej na dnu – lestvica si sledi glede na prioritete za zmanjšanje odpadkov. V naš vsakdan poleg recikliranja vključimo še katerega od drugih konceptov, ki vam predstavimo v naslednjem sklopu.

Koncept upcycle

Upcycle je sicer nekoliko podoben konceptu recikliranja, z razliko, da recikliranje na koncu spremeni obliko izdelka, medtem ko upcycle potrebuje malo ali nič sprememb oblike izdelka.

Izdelke, ki jih kupimo, po uporabi z idejo, ki jo vodi upcycling, ne zavržemo. Preprosto povedano – izdelkom se najde nov namen, oziroma se jih preoblikuje tako, da nam bodo lahko ponovno služili.  Z upcyclom poskrbimo, da ne ustvarjamo novih odpadkov, temveč vsak izdelek ponovno uporabimo v cikličnem procesu.

Koncept eco-efficiency

Eco-efficiency ali slovensko – ekološka učinkovitost predstavlja trajnostni koncept, katerega vodilo je zmanjšanje porabe virov in vplivov na okolje, skozi celotno življenjsko dobo izdelka ali storitve. 

Pogosto se ta izraz uporablja v povezavi z delovanjem podjetij. Natančneje, gre za maksimiranje učinkovitosti proizvodnega procesa podjetja. 

Gre za koncept, ki so ga mnoga podjetja po celem svetu vpeljala v svojo filozofijo upravljanja. Ekološko učinkovita podjetja porabijo manj vode, materiala in energije ter so hkrati usmerjena v proces povečanja recikliranja. 

Glavni vidiki ekološke učinkovitosti so: 

  • Zmanjšanje porabe energije, vode in naravnih surovin. 
  • Zmanjšanje ravni odpadkov in onesnaženosti.
  • Podaljšanje funkcije in s tem življenjske dobe izdelka.
  • Vključitev načel življenjskega cikla.
  • Upoštevanje uporabnosti in možnosti recikliranja izdelkov / storitev na koncu njihove uporabne dobe.
  • Povečana intenzivnost storitve.

Če preprosto povzamemo, ekološka učinkovitost pomeni biti učinkovito podjetje, hkrati pa istočasno varovati naše okolje. Omenjeni koncept tudi pogosto hodi z roko v roki z idejo – proizvesti več z manj (produce more with less).

Koncept zero waste

Podobno kot trendi trajnosti in etičnega delovanja, tudi koncept zero waste pridobiva zadnje nekaj let vedno več pozornosti v medijih. Vendar je zero waste relativno že dlje časa poznan koncept, ki so ga začeli razvijati že v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Po svetu se je postopoma ustvarilo gibanje z vodilom zero waste, ki temelji na celotnem življenjskem slogu ter posnemanju trajnostnih naravnih ciklov. Kaj je torej cilj omenjenega koncepta?

Preprosto povedano: namen zero waste koncepta je, da na odlagališča ne postavljamo nič odpadkov – ničesar. 

V potrošniški praksi bi pomenilo, da gibanje zero waste kot življenjski slog, vključuje spreminjanje vzorcev porabe, bolj skrbno upravljanje nakupov in povečanje ponovne uporabe materialov na koncu njihove življenjske dobe.

Koncept low-impact

Čeprav je življenjski stil z low-impact, oziroma majhnim vplivom, nekoliko podoben zero waste slogu, je glavna razlika življenja z majhnim vplivom ta, da namesto, da bi se ta osredotočil na odpadke, se osredotoča na celostno zmanjšanje vpliva na okolje. 

Torej poleg tega, da proizvedejo manj odpadkov, lahko tisti, ki sodelujejo v gibanju z majhnim vplivom, kupujejo tudi rabljeno, jedo rastlinsko prehrano, kupujejo lokalno, kupujejo etično, itd.

Koncept okolju prijazno

Eco-friendly, oziroma okolju prijazno pomeni dobesedno uporabljati navade, ki so prijazne ali neškodljive za okolje. Ta izraz se najpogosteje nanaša na izdelke, ki prispevajo k ohranjanju zelenega okolja in prijaznemu načinu življenja, s pomočjo praks, ki pomagajo ohranjati vire, kot sta voda ter energija. 

Sami lahko preprosto razvijete okolju prijazne navade, s katerimi boste manj trošili in kar najbolje izkoristili to, kar imate. Ugasnite luči v praznih sobah, zapirajte vodo, ko je ne uporabljate in uporabite programabilni termostat, tako da dom ogrevate ali hladite le, ko se v prostoru dejansko nahajate.

Koncept trajnostnega življenja

Trajnostno življenje ali sustainable living predstavlja praktično filozofijo, katere cilj je zmanjšati osebni in družbeni vpliv na okolje z uvajanjem pozitivnih sprememb, ki preprečujejo podnebne spremembe in druge negativne okoljske pomisleke. 

Preprosteje, trajnostno življenje je metoda za zmanjšanje individualnega “ogljičnega odtisa” posameznika in usmerjena v cilj vzpostavitve okoljskega ravnovesja.

S tem konceptom se spodbuja ljudi, naj zmanjšajo svojo rabo zemeljskih virov in tudi škodo, ki se povzroča med človekom in okoljem. 

Koncept zavestnega potrošništva

Pri podjetju Naturavit podpiramo koncept zavestnega potrošništva. Torej zagovarjamo trošenje v zavestnem zmanjšanem obsegu, z nakupom le tistih kvalitetnih izdelkov, ki jih zares uporabljamo. 

Naši izdelki uporabnikom omogočajo počasnejšo porabo, saj vsebujejo kakovostne sestavine in manj vode kot običajni kozmetični izdelki. Zato lahko naše izdelke uporabljate v manjših količinah, hkrati pa se s tem ne bo zmanjšala učinkovitost izdelka.

Verjamemo, da bodo majhne postopne spremembe naredile razliko. Če upoštevamo zgolj eno od zgoraj naštetih konceptov, oziroma se odločimo s to izbiro spremeniti naš življenjski sloga, bomo s časom dosegli spremembe. 

Tudi z delovanjem podjetja Naturavit se vedno bolj obračamo k trajnosti prihodnosti, dolgoročnosti in sprejemamo odločitve, ki nas bodo postopoma popeljale do zmanjšanja vplivov na okolje. 

Več o naših trajnostnih ciljih za leto 2021 vam predstavimo v našem naslednjem zapisu.

Košarica je prazna.